Kuvitusta ja infografiikkaa kotoutumisesta

Toteutin kuvitukset ja infografiikat 21.1.2020 julkaistuun kotoutumisen kokonaiskatsaukseen. Katsauksen julkaisi työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus. Neljän vuoden välein julkaistava katsaus koostui infografiikkajulkaisusta ja tutkimusjulkaisusta.
Infografiikkajulkaisussa vertaillaan suomalais- ja ulkomaalaistaustaisten tietoja työllisyyden, koulutuksen, hyvinvoinnin, osallistumisen sekä kaksisuuntaisen kotoutumisen teemoissa.
Infografiikassa on huomioitu saavutettavuus kontrasteissa, typografiassa sekä tiedon jäsentelyssä.
Valokuva: Pinja Meretoja

Infografiikkajulkaisuun pääsee tutustumaan kokonaisuudessaan täällä. (Tutkimusjulkaisuun pääsee tutustumaan kokonaisuudessaan täällä.) Työparinani projektissa toimi Eeva Meltio / Kraft Helsinki. Eeva vastasi etenkin tutkimusjulkaisun visuaalisesta ilmeestä ja taitosta.